Bến du thuyền


Một số hình ảnh về bãi đỗ du thuyền trên sông Hàn Đà Nẵng

bãi đổ du thuyền đà nẵngbãi đỗ du thuyền