Sân đỗ trực thăng

Sân đỗ trực thăng là một hạng mục được thực hiện ở giai đoạn 2 trong tổng thể dự án bến du thuyền Đà Nẵng, vị trí công trình sân đỗ trực thăng nằm ở bờ Đông của sông Hàn


Bãi đỗ trực thăng
Bãi đỗ trực thăng nằm vị trí ô tròn thứ 2 từ trái sang
Comments