Tiến độ thi công của dự án

Xin cập nhật tiến độ thi công của dự án bến du thuyền Đà Nẵng tại sông Hàn, mời các bạn xem các hình ảnh bên dưới

Tiến độ thi công của dự án bến du thuyền Đà Nẵng
Hình ảnh được chụp vào tháng 8 năm 2014

tiến độ dự án du thuyền
Hình được chụp vào ngày 3 tháng 12 năm 2014 từ trên cầu Rồng


Tiến độ dự án du thuyền Đà Nẵng
Tiến độ dự án Du thuyền Đà Nẵng ảnh được chụp vào ngày 30 tháng 12 năm 2014

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ của Dự án trong thời gian tới